สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวอร์โซ

เราหวังว่าท่านจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากเว็บไซต์ของเรา ในฐานะกลุ่มโรงเรียนนานาชาติที่มุ่งมั่นจะก้าวไปข้างหน้า เราตระหนักถึงความสนใจในความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเวอร์โซจากครอบครัวทั่วทุกมุมโลก เราจึงอยากแบ่งปันเรื่องราวของเวอร์โซและจัดกิจกรรมขึ้นเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน เพื่อให้ผู้ปกครองได้พบปะกับทีมที่ดูแลด้านการศึกษาของเราและเข้าใจแนวทางการเรียนการสอนของ
เวอร์โซได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรับฟังหรือตอบคำถามของท่าน หากท่านต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำอยู่ โปรดติดต่อเราได้ที่ hello@verso.school

Cameron Fox

CAMERON FOX, ผู้ก่อตั้งโรงเรียน

Cameron Fox
WE GIVE STUDENTS THE FREEDOM TO PURSUE  THEIR PASSIONS

หลักสูตร

เอกลักษณ์ของเวอร์โซ

เราได้ปรับโครงสร้างการเรียนการสอนโดยยึดมาตรฐานการศึกษาของอเมริกา เพื่อสร้างรากฐานหลักสูตร 'สู่อนาคต' (Future-Ready) ของ
เวอร์โซเอง ที่นี่ เราให้ความสำคัญกับการเรียนรู้แบบบูรณาการ การทำโปรเจค และมุ่งเน้นไปที่การสร้างทักษะที่จำเป็นต่างๆ นักเรียนทุกคนจะได้อยู่ในบรรยากาศที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และได้ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มนักเรียนที่มีอายุหลากหลาย ภายใต้การแนะนำและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ของทีมสอนที่มีคุณภาพ

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

อาคารเรียนของเวอร์โซ

ความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของอาคารเรียนที่เรียกว่า "ลูปส์" ที่เวอร์โซจะช่วยสร้างโอกาส ความเป็นอิสระ และพัฒนาการที่แข็งแกร่งให้กับนักเรียน
ทุกคน "ลูปส์" จะทำให้การเรียนในห้องเรียนก้าวไปสู่อีกขั้น ด้วยความร่วมมือระหว่างนักเรียนและครู ในพื้นที่ที่ถูกออกแบบมาอย่างดีเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้หลากหลายแบบ ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทำงานเป็นกลุ่ม การทำโปรเจคขนาดใหญ่ รวมถึงพื้นที่สำหรับการให้คำแนะนำ หรือปรึกษาที่ต้องการความเป็นส่วนตัว

VERSO is Unique
WE GIVE STUDENTS THE FREEDOM TO PURSUE  THEIR PASSIONS

 

หนึ่งวันที่โรงเรียน

ผู้สำเร็จการศึกษาในอุดมคติ

เวอร์โซมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถปรับแต่งได้ไม่มีสิ้นสุด นักเรียนทุกคนจะมีส่วนในการออกแบบโปรแกรมการเรียนของตนเอง รวมถึงการเลือกรูปแบบการเรียนการสอนจากความสนใจและความถนัด นักเรียนของเวอร์โซจะได้เลือกหน่วยการเรียนที่แปลกใหม่จากความร่วมมือของ
เวอร์โซกับมหาวิทยาลัยที่ถูกคัดสรรทั่วโลกและวิชาเรียนที่ใหม่กว่า